Om Flammbært

Last ned sikkerhetssjekken(Hefte)

Flammbært er brannvesenets gode hjelper.
Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og gjør noe med brannsikkerheten hjemme.

De aller fleste som omkommer i brann, dør i egen bolig.
I Norge dør det mellom 50 og 70 personer hvert år som følge av brann, og dette er tall vi ønsker å gjøre noe med.
Vi tror det er viktig at barn får fokus på noen enkle grep som kan gjøres for å hindre brann.

Mange av dem som omkommer i brann er eldre mennesker, eller personer med ulike funksjonshemninger.
Barna blir oppfordret til å ta en sikkerhetssjekk hos andre, for eksempel hos besteforeldre og oldeforeldre.

På en enkel runde i boligen fokuseres det på røykvarslere, rømningsveier og forebygging av brann.
Dersom dere vil ta en mer utvidet sjekk av boligen, kan dere bruke ei liste over anbefalte egenkontroller på siste side. Det anbefales at voksne tar en grundigere sjekk, og at barna blir med på å kontrollere de tingene som blir nevnt på midtsidene.

Barna blir også bedt om å ha en brannøvelse hjemme. Vi anbefaler at dere går gjennom hva dere skal gjøre hvis det blir brann, og hvilke oppgaver de enkelte familiemedlemmene har. Eksempler på spørsmål som bør være avklart er: Hvem finner ut om det brenner, eller hvor det brenner hvis røykvarsleren piper? Hvor er slokkeutstyret? Hvem ringer brannvesenet? Hvor er det faste møtestedet ute?

Brann kan være et skremmende tema for noen. Vi anbefaler å snakke med barna, og svare saklig på de spørsmålene de måtte ha. Enkelte barn synes brann er spennende, og det kan være fristende å utforske dette nærmere. Derfor er det ekstra viktig at de voksne er påpasselige med å holde fyrstikker og lightere utilgjengelige for barn.

Bakerst i heftet er det en svarslipp som skal fylles ut og returneres til barnehagen. Vennligst ta kontakt med barnehagen eller brannvesenet dersom det er spørsmål. Det finnes også mange råd og tips på www.sikkerhverdag.no og www.elsikkerhetsportalen.no.

Lykke til med Flammbært i hus! Vi håper det blir et fint besøk!

Kontakt

Kristiansandregionen Brann og Redning

Telefon: 47814000

Adresse: Torrisdalsveien 39

Poststed: 4630 Kristiansand

Trenger du hjelp?

Dersom det er noe du lurer på, send mail til: hjelp@flammbaert.no